FAQ: Vaak gestelde vragen

VISIOPRO bvba
Notenstraat 9
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

GSM: +32 (0)473 644 819
Tel: +32 (0)15 71 90 88
Fax: +32 (0)15 71 90 87

Moet het EPC / EnergiePrestatieCertificaat aanwezig zijn bij tekoopstelling of tehuurstelling van een pand?

Inderdaad, op het ogenblik dat een woning, appartement, studio, vakantiewoning,… te koop of te huur wordt gesteld, moet steeds een EPC / EnergiePrestatieCertificaat aanwezig zijn.

Meer nog, het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert of deze verplichting wordt nageleefd. Bij afwezigheid van het EPC kan het VEA de eigenaar een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.

Contacteer VISIOPRO voor al uw vragen omtrent EPC.

Is een plaatsbeschrijving bij aanvang huur verplicht?

Inderdaad, sinds 18 mei 2007 is het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur een wettelijke verplichting. Meer nog, deze plaatsbeschrijving dient bovendien geregistreerd te worden. Indien het een woninghuurovereenkomst betreft, kan deze registratie kosteloos gebeuren.