Schattingen

Op een professionele manier voeren wij schattingen en expertises uit van al uw eigendommen en dit in functie van erfenisaangifte, bij verdeling, echtscheiding, inbreng in vennootschappen, onteigening,… Eveneens bepalen wij realistische verkoop – en verhuurwaarden voor uw panden.

VISIOPRO bvba
Notenstraat 9
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

GSM: +32 (0)473 644 819
Tel: +32 (0)15 71 90 88
Fax: +32 (0)15 71 90 87